Điều khoản

Marina Bay Vung Tau Resort & Spa tôn trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn. Tuyên bố về quyền riêng tư này sẽ thông báo về cách chúng tôi quản lý dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn truy cập trang web hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi và cho bạn biết về quyền riêng tư của bạn và luật pháp bảo vệ bạn như thế nào.

Nếu bạn đang truy cập trang web này từ California, vui lòng tham khảoTuyên bố về Đạo luật Quyền riêng tư của Người tiêu dùng California.

Bằng việc sử dụng bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào của chúng tôi và/hoặc bằng việc đồng ý với Tuyên bố này, ví dụ: khi đăng ký sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi, bạn hiểu rõ và thừa nhận rằng chúng tôi sẽ thu thập và sử dụng thông tin cá nhân như mô tả trong Tuyên bố này.

Điều quan trọng là bạn phải đọc tuyên bố này cùng với bất kỳ tuyên bố về quyền riêng tư hoặc tuyên bố xử lý hợp lý nào khác mà chúng tôi có thể cung cấp vào những trường hợp cụ thể khi thu thập hoặc xử lý dữ liệu cá nhân về bạn để nắm rõ về cách thức và lý do chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn. Tuyên bố về quyền riêng tư này bổ sung cho các thông báo và chính sách quyền riêng tư khác và không nhằm mục đích thay thế cho các thông báo và chính sách đó.

Bên quản lý dữ liệu

Tuyên bố về Quyền riêng tư này

Tuyên bố về quyền riêng tư này được ban hành thay mặt cho Marina Bay Vung Tau Resort & Spa , vì vậy khi đề cập đến “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi” trong tuyên bố về quyền riêng tư này, chúng tôi đang đề cập đến pháp nhân liên quan trong Marina Bay Vung Tau Resort & Spa chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu của bạn.

Chúng tôi sẽ cho bạn biết pháp nhân nào sẽ là bên quản lý dữ liệu cho dữ liệu của bạn khi bạn lưu trú với chúng tôi hoặc sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào của chúng tôi.

Trang web này

Bên quản lý dữ liệu của trang web này là Marina Bay Vung Tau Resort & Spa , có địa chỉ đăng ký tại 115A Trần Phú, Vũng Tàu

Xin lưu ý rằng các trang web của chúng tôi không được thiết kế dành cho trẻ em và trẻ vị thành niên và chúng tôi không cố ý lôi kéo hoặc thu thập Dữ liệu cá nhân từ bất kỳ ai dưới 18 tuổi, không phải từ cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp khi có sự chấp thuận. Với tư cách là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, vui lòng không cho phép con bạn gửi Dữ liệu cá nhân khi không có sự chấp thuận của bạn.

Trang web này có thể bao gồm các liên kết đến các trang web, trình cắm bổ sung và ứng dụng của bên thứ ba. Việc nhấp vào các liên kết đó hoặc cho phép các kết nối đó có thể cho phép các bên thứ ba thu thập hoặc chia sẻ dữ liệu về bạn. Chúng tôi không kiểm soát các trang web của bên thứ ba này và không chịu trách nhiệm về tuyên bố về quyền riêng tư của họ. Khi bạn chuyển hướng từ trang web của chúng tôi, chúng tôi khuyến nghị bạn nên đọc tuyên bố về quyền riêng tư của mọi trang web mà bạn truy cập.

Cách thu thập dữ liệu cá nhân của bạn?

Tuyên bố về quyền riêng tư này cũng nhằm mục đích cung cấp cho bạn thông tin về cách Minor Hotels thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn thông qua quá trình bạn sử dụng trang web này và các dịch vụ khác do Marina Bay Vung Tau Resort & Spa cung cấp (“Dịch vụ”) mà từ đó bạn đang truy cập Tuyên bố về Quyền riêng tư này, bao gồm bất kỳ dữ liệu nào bạn có thể cung cấp khi sử dụng:

 • Dịch vụ trực tuyến, chẳng hạn như các trang web, các ứng dụng web và ứng dụng trên điện thoại di động, các trang mạng xã hội, thông báo email định dạng HTML do Minor Hotels sở hữu hoặc kiểm soát; hoặc
 • Tương tác ngoại tuyến, khi bạn đến thăm hoặc lưu trú tại một trong các cơ sở kinh doanh của chúng tôi, liên hệ với tổng đài của chúng tôi hoặc thông qua các tương tác ngoại tuyến khác.

Chúng tôi sử dụng các phương pháp khác nhau để thu thập dữ liệu từ bạn và về bạn, bao gồm cả thông qua trang web này:

  • Các tương tác trực tiếp. Bạn có thể cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của bạn bằng cách điền vào các biểu mẫu hoặc liên hệ với chúng tôi qua đường bưu điện, điện thoại, email hoặc bằng cách khác. Các dữ liệu này bao gồm dữ liệu cá nhân bạn cung cấp trực tuyến khi đặt phòng, đăng ký nhận bản tin hoặc tham gia khảo sát, cuộc thi hoặc ưu đãi khuyến mại. Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân ngoại tuyến, khi bạn đến các khách sạn của chúng tôi hoặc sử dụng các dịch vụ, chẳng hạn như nhà hàng, dịch vụ chăm sóc trẻ em và spa.
  • Các công nghệ hoặc tương tác tự động. Khi bạn tương tác với trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ tự động thu thập Dữ liệu kỹ thuật về thiết bị, hành động duyệt và mẫu của bạn. Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân này bằng cách sử dụng cookie và các công nghệ tương tự khác.
 • Hệ thống an ninh. Khi bạn đến các khách sạn thuộc quyền quản lý của chúng tôi, thông tin có thể được thu thập về bạn thông qua các khách sạn đó’ hệ thống truyền hình mạch kín, thẻ khóa điện tử và các hệ thống an ninh khác.
 • Các bên thứ ba hoặc các nguồn có sẵn công khai. Chúng tôi sẽ nhận dữ liệu cá nhân về bạn từ các bên thứ ba khác nhau và các nguồn công khai bao gồm các đối tác kinh doanh, các khách sạn do chúng tôi quản lý, các đại lý du lịch và các bên tổng hợp dữ liệu.

Mục đích chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn

Tuyên bố về Quyền riêng tư này

Chúng tôi sử dụng Dữ liệu cá nhân để cung cấp Dịch vụ cho bạn, để phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới, cũng như để bảo vệ Marina Bay Vung Tau Resort & Spa và khách của chúng tôi như được nêu chi tiết bên dưới.

Marina Bay Vung Tau Resort & Spa sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích khác nhau. Việc xử lý dữ liệu này có thể có nhiều cơ sở pháp lý tùy thuộc vào mục đích cụ thể mà chúng tôi đang sử dụng dữ liệu của bạn. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần thông tin chi tiết về cơ sở pháp lý cụ thể mà chúng tôi sử dụng làm căn cứ để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, trong đó, nhiều cơ sở pháp lý đã được nêu dưới đây:

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin này cho các mục đích sau:

 • Thực hiện các nghĩa vụ dịch vụ khách hàng của chúng tôi, chẳng hạn như tạo và quản lý yêu cầu đặt phòng và thời gian lưu trú của bạn tại các khách sạn của chúng tôi, thanh toán, phục vụ ăn uống theo yêu cầu của bạn, giám sát việc sử dụng dịch vụ (điện thoại, quầy bar, truyền hình trả tiền, v.v.) theo mối quan hệ hợp đồng giữa bạn và chúng tôi, chẳng hạn như đặt phòng khách sạn hoặc yêu cầu dịch vụ;
 • Cải thiện các dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như đánh giá dịch vụ của chúng tôi trong khách sạn, nhà hàng và các cửa hàng khác, cải thiện hoạt động kinh doanh của chúng tôi như một phần của mối quan hệ đã ký kết giữa bạn và chúng tôi;
 • Cá nhân hóa các dịch vụ và thông tin liên lạc của chúng tôi, chẳng hạn như cá nhân hóa nội dung và điều chỉnh trải nghiệm khách hàng kỹ thuật số và ưu đãi dịch vụ của chúng tôi, tìm hiểu các yêu cầu của khách hàng’ để xây dựng các chương trình tiếp thị nhắm mục tiêu, bản tin và khuyến mãi. Chúng tôi sẽ luôn tìm kiếm và lưu thông tin về sự cho phép của bạn để chọn và tham gia vào bất kỳ chiến dịch tiếp thị nào của chúng tôi. Việc sử dụng thông tin của bạn để tiếp thị được trình bày chi tiết hơn trong phần Tiếp thị bên dưới.
 • Quản lý các chương trình khách hàng thân thiết với sự hợp tác của GHA và các đối tác của chương trình khách hàng thân thiết;
 • Tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý theo luật hiện hành, chẳng hạn như luật về quyền riêng tư của địa phương, phòng chống gian lận hoặc rửa tiền, điều tra của cảnh sát và các quy định về du lịch.
 • An toàn và an ninh để duy trì sự an toàn, sức khỏe và phúc lợi của khách hàng và bảo vệ’ tài sản và nhân viên của Marina Bay Vung Tau Resort & Spa

Trang web này

  • Quá trình đặt phòng: Để quản lý các yêu cầu đặt phòng do người dùng thực hiện bao gồm mọi sửa đổi và hủy bỏ cũng như thông tin xác nhận về các giao dịch này. Để đăng ký và quản lý việc nhận phòng trực tuyến của bạn; Để quản lý việc thanh toán hoặc thanh toán trước, nếu được yêu cầu; Để xem xét hồ sơ khách lưu trú của bạn, nhằm thống nhất’ hồ sơ của khách và cá nhân hóa các dịch vụ được cung cấp.  Gửi cho bạn các thông tin khuyến mại được cá nhân hóa và thông tin chi tiết về sự kiện nếu người dùng chấp thuận nhận các thông tin tiếp thị trực tiếp, đăng ký và hủy đăng ký cho bạn, khi bạn yêu cầu. Căn cứ hợp pháp cho các quy trình này là việc thực hiện hợp đồng, lợi ích hợp pháp của chúng tôi và sự chấp thuận của người dùng.
  • Nhận phòng trực tuyến. Để quản lý việc nhận phòng trực tuyến và cá nhân hóa các dịch vụ của bạn nếu bạn yêu cầu. Để quản lý bất kỳ dịch vụ nào khác theo yêu cầu của người dùng. Căn cứ hợp pháp cho các quy trình này là việc thực hiện hợp đồng và sự chấp thuận của người dùng.
  • Đảm bảo giá phòng tốt nhất. Để quản lý các khiếu nại hoặc yêu cầu của người dùng, bao gồm cả việc liên hệ với bạn để giải quyết khiếu nại hoặc yêu cầu. Để xác minh thông tin do người dùng cung cấp. Căn cứ hợp pháp cho các quy trình này là sự chấp thuận của người dùng và lợi ích hợp pháp.
  • Bản tin. Thông tin tiếp thị trực tiếp – gửi cho bạn các thông tin khuyến mại và thông tin chi tiết về sự kiện, đăng ký và hủy đăng ký cho bạn, khi bạn yêu cầu. Căn cứ hợp pháp cho các quy trình này là sự chấp thuận của người dùng.
  • Quản lý các yêu cầu chung và câu hỏi về khách sạn. Để quản lý thông tin trao đổi, cung cấp thông tin và phản hồi các yêu cầu chung từ người dùng thông qua các kênh có sẵn cho mục đích này trên trang web hoặc các chức năng Liên hệ với chúng tôi khác. Để quản lý yêu cầu đặt phòng hoặc dịch vụ liên quan đến việc đặt phòng tại khách sạn. Để nhận phản hồi về sản phẩm và dịch vụ chúng tôi cung cấp. Căn cứ hợp pháp cho các quy trình này là sự chấp thuận của người dùng, việc thực hiện hợp đồng và lợi ích hợp pháp.
  • Thẻ quà tặng điện tử. Để quản lý việc bán thẻ quà tặng điện tử bao gồm giao tiếp với người bán và người nhận và xử lý thanh toán. Căn cứ hợp pháp cho các quy trình này là việc thực hiện hợp đồng.
 • Các chương trình hội viên. Quản lý và điều hành các chương trình hội viên tự nguyện như chương trình DISCOVERY và các chương trình khách hàng thân thiết. Dữ liệu có thể được xử lý cho các mục đích ghi lại dữ liệu lưu trú và giao dịch, nhận và đổi phần thưởng, nhận điểm hoặc tín dụng liên quan đến các chương trình. Thông tin tiếp thị trực tiếp – gửi cho quý vị các ưu đãi khuyến mại và chi tiết sự kiện, đăng ký và hủy đăng ký cho quý vị khi quý vị yêu cầu. Căn cứ hợp pháp cho các quy trình này là việc thực hiện hợp đồng và sự chấp thuận của người dùng.
 • Nội dung do người dùng tạo (UGC) trên các nền tảng mạng xã hội. Để hiển thị UGC trên các trang web của chúng tôi cho các mục đích quảng cáo. Căn cứ hợp pháp cho các quy trình này là sự chấp thuận của người dùng.

Dữ liệu chúng tôi thu thập về bạn

Dữ liệu cá nhân hoặc thông tin cá nhân có nghĩa là bất kỳ thông tin nào về một cá nhân mà từ đó có thể xác định danh tính của cá nhân đó. Dữ liệu cá nhân không bao gồm dữ liệu đã xóa danh tính (“Dữ liệu tổng hợp”).
Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, lưu trữ và chuyển các loại dữ liệu cá nhân khác nhau về bạn mà chúng tôi đã sắp xếp theo các mục đích khác nhau như sau:
  • Thông tin liên hệ (chẳng hạn như họ tên, địa chỉ email, địa chỉ gửi thư và số điện thoại);
  • Thông tin thanh toán (bao gồm số thẻ thanh toán, địa chỉ thanh toán và thông tin tài khoản ngân hàng);
  • Dữ liệu nhân khẩu học (chẳng hạn như tuổi, giới tính, quốc gia và ngôn ngữ ưu tiên);
  • Thông tin liên quan đến việc bạn đặt phòng, lưu trú hoặc đến một khách sạn (bao gồm khách sạn bạn đã lưu trú hoặc cửa hàng bạn đã đến thăm, ngày đến và đi, hàng hóa và dịch vụ bạn đã mua);
  • Thông tin cần thiết để đáp ứng các yêu cầu đặc biệt và/hoặc các lưu trú cụ thể của bạn;
  • Thông tin về việc làm (chẳng hạn như tên công ty, chức danh công việc và thông tin liên hệ công việc) để phản hồi các yêu cầu đề xuất hoặc tuân thủ các thỏa thuận hợp đồng;
  • Thông tin hội viên của chương trình khách hàng thân thiết, thông tin chi tiết tài khoản trực tuyến, chi tiết hồ sơ hoặc mật khẩu và trạng thái liên kết với bất kỳ chương trình hành khách bay thường xuyên hoặc chương trình đối tác du lịch nào;
  • Bản sao thư từ của bạn nếu bạn liên hệ với chúng tôi;
  • Quyền lợi và tùy chọn ưu tiên của bạn;
  • Phản hồi và trả lời khảo sát;
  • Thông tin được thu thập thông qua việc sử dụng hệ thống truyền hình mạch kín, thẻ khóa phòng và các hệ thống bảo mật khác;
  • Thông tin liên quan đến việc bạn sử dụng và tương tác với trang web và mạng của chúng tôi; và
  • Thông tin theo yêu cầu của cơ quan chính phủ để thực hiện các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi.
Chúng tôi không thu thập các loại Dữ liệu cá nhân đặc biệt sau đây về bạn (bao gồm thông tin chi tiết về chủng tộc hoặc dân tộc, niềm tin tôn giáo hoặc triết học, đời sống tình dục, khuynh hướng tính dục, quan điểm chính trị, tư cách thành viên công đoàn cũng như dữ liệu di truyền và sinh trắc học). Chúng tôi cũng không thu thập bất kỳ thông tin nào về tiền án và hành vi phạm tội. Chúng tôi có thể thu thập dữ liệu về sức khỏe của bạn như dị ứng thực phẩm hoặc thông tin khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi.

Tiết lộ dữ liệu cá nhân

Mục tiêu của chúng tôi là bày tỏ lòng hiếu khách và cung cấp Dịch vụ cho bạn ở mức cao nhất, và để làm như vậy, chúng tôi chia sẻ Dữ liệu cá nhân với các bên sau:

  • Đối tác kinh doanh chiến lược. Chúng tôi tiết lộ Dữ liệu cá nhân và Dữ liệu khác cho các đối tác kinh doanh sẽ cung cấp hàng hóa, dịch vụ và ưu đãi nhằm nâng cao trải nghiệm của bạn tại các khách sạn của chúng tôi. Bằng việc chia sẻ dữ liệu, chúng tôi có thể cung cấp các dịch vụ được cá nhân hóa và trải nghiệm du lịch độc đáo cho bạn. Ví dụ: việc chia sẻ dữ liệu này cho phép spa, nhà hàng, câu lạc bộ sức khỏe, nhân viên hỗ trợ khách hàng và các cửa hàng khác tại khách sạn của chúng tôi cung cấp dịch vụ cho bạn.
  • Các nhà cung cấp dịch vụ. Chúng tôi tiết lộ Dữ liệu cá nhân cho các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba cho các mục đích được mô tả trong Tuyên bố về Quyền riêng tư này. Ví dụ về các nhà cung cấp dịch vụ bao gồm các công ty cung cấp dịch vụ lưu trữ trang web, phân tích dữ liệu, xử lý thanh toán, thực hiện đơn hàng, cung cấp công nghệ thông tin và cơ sở hạ tầng liên quan, dịch vụ khách hàng, gửi email, tiếp thị,
  • Cơ quan hành chính và cảnh sát. Chúng tôi tiết lộ Dữ liệu cá nhân cho cơ quan hành chính và cảnh sát theo yêu cầu để tuân thủ các nghĩa vụ theo quy định và hợp tác với các tổ chức này trong việc thực hiện nhiệm vụ của họ.

Chúng tôi yêu cầu tất cả các bên thứ ba tôn trọng bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn và xử lý dữ liệu cá nhân theo quy định của pháp luật. Chúng tôi không cho phép các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích riêng của họ và chỉ cho phép họ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích cụ thể và theo hướng dẫn của chúng tôi.

Lưu trữ dữ liệu

Chúng tôi sẽ chỉ lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết hợp lý để thực hiện các mục đích thu thập, bao gồm cả mục đích đáp ứng mọi yêu cầu pháp lý, quy định, thuế, kế toán hoặc báo cáo. Chúng tôi có thể lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn trong thời gian dài hơn trong trường hợp có khiếu nại hoặc nếu chúng tôi tin rằng có thể xảy ra vụ kiện tụng liên quan đến mối quan hệ giữa chúng tôi với bạn.

Để xác định khoảng thời gian lưu trữ thích hợp cho dữ liệu cá nhân, chúng tôi xem xét số lượng, tính chất và mức độ nhạy cảm của dữ liệu cá nhân, nguy cơ có thể bị tổn hại do sử dụng hoặc tiết lộ trái phép dữ liệu cá nhân của bạn, mục đích mà chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và liệu chúng tôi có có thể đạt được những mục đích đó thông qua các phương tiện khác và các yêu cầu pháp lý, quy định, thuế, kế toán hoặc các yêu cầu khác hiện hành của quốc gia áp dụng.

Marina Bay Vung Tau Resort & Spa thông báo cho bạn về khoảng thời gian lưu trữ như sau:

  • Dữ liệu cá nhân của bạn liên quan đến việc xử lý theo căn cứ hợp pháp là mối quan hệ hợp đồng sẽ được lưu trữ trong toàn bộ thời gian hiệu lực của mối quan hệ hợp đồng và kết thúc cho đến khi hết trách nhiệm của cả hai bên.
  • Dữ liệu cá nhân của bạn liên quan đến việc xử lý theo căn cứ hợp pháp là nghĩa vụ pháp lý, sẽ được lưu trữ cho đến khi hoàn thành nghĩa vụ này.
  • Dữ liệu cá nhân của bạn liên quan đến việc xử lý theo căn cứ hợp pháp là lợi ích hợp pháp, sẽ được lưu trữ cho đến khi kết thúc quyền lợi này.

 • Dữ liệu cá nhân của bạn liên quan đến việc xử lý theo căn cứ hợp pháp là sự chấp thuận sẽ được lưu trữ cho đến khi thu hồi chấp thuận. Trong trường hợp nhận thông tin tiếp thị, bạn có thể chọn không tham gia thông qua các phương tiện được cung cấp trong mỗi thông tin liên lạc này.

Thông tin chi tiết về khoảng thời gian lưu trữ cho các khía cạnh khác nhau của dữ liệu cá nhân của bạn được cung cấp trong tuyên bố lưu trữ dữ liệu và bạn có thể yêu cầu chúng tôi cung cấp tuyên bố này bằng cách liên hệ với chúng tôi.

Các quyền của bạn

Trong một số trường hợp nhất định, bạn có các quyền theo luật bảo vệ dữ liệu liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn.

 • Yêu cầu truy cập dữ liệu cá nhân của bạn
  Yêu cầu truy cập dữ liệu cá nhân của bạn (thường được gọi là “yêu cầu truy cập của chủ thể dữ liệu”). Quyền này cho phép bạn nhận bản sao dữ liệu cá nhân mà chúng tôi nắm giữ về bạn và kiểm tra xem chúng tôi có đang xử lý các dữ liệu đó một cách hợp pháp hay không.
 • Yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của bạn
  Yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu cá nhân mà chúng tôi nắm giữ về bạn. Quyền này cho phép bạn sửa mọi dữ liệu không đầy đủ hoặc không chính xác mà chúng tôi nắm giữ về bạn, mặc dù chúng tôi có thể cần xác minh tính chính xác của dữ liệu mới mà bạn cung cấp.
 • Yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của bạn
  Yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của bạn. Quyền này cho phép bạn yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân khi không có lý do chính đáng để chúng tôi tiếp tục xử lý dữ liệu đó. Bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn đã thực hiện thành công quyền phản đối việc xử lý (xem bên dưới), trong trường hợp chúng tôi có thể đã xử lý thông tin của bạn một cách bất hợp pháp hoặc chúng tôi buộc phải xóa dữ liệu cá nhân của bạn để tuân thủ luật pháp địa phương. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng không phải lúc nào chúng tôi cũng có thể tuân thủ yêu cầu xóa dữ liệu của bạn vì những lý do pháp lý cụ thể. Việc này sẽ được thông báo cho bạn, nếu áp dụng, vào thời điểm bạn gửi yêu cầu.
 • Phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn
  Phản đối việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn căn cứ vào lợi ích hợp pháp (hoặc lợi ích hợp pháp của bên thứ ba) và có tình huống cụ thể khiến bạn muốn phản đối việc xử lý dựa trên căn cứ này vì bạn cảm thấy việc đó ảnh hưởng đến các quyền cơ bản và sự tự do của bạn. Bạn cũng có quyền phản đối khi chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị trực tiếp. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể chứng minh rằng chúng tôi có căn cứ hợp pháp thuyết phục để xử lý thông tin của bạn, cao hơn các quyền và sự tự do của bạn.
 • Yêu cầu hạn chế việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn
  Yêu cầu hạn chế việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Quyền này cho phép bạn yêu cầu chúng tôi tạm ngừng xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong các trường hợp sau:
 1. Nếu bạn muốn chúng tôi xác nhận độ chính xác của dữ liệu.
 2. Trường hợp việc sử dụng dữ liệu của chúng tôi là bất hợp pháp, nhưng bạn không muốn chúng tôi xóa dữ liệu đó.
 3. Khi bạn cần chúng tôi lưu trữ dữ liệu ngay cả khi chúng tôi không còn yêu cầu dữ liệu đó khi bạn cần dữ liệu để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý.
 4. Bạn đã phản đối việc chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn, nhưng chúng tôi cần xác minh xem chúng tôi có căn cứ hợp pháp cao hơn để sử dụng dữ liệu đó hay không.
 • Yêu cầu chuyển dữ liệu cá nhân của bạn
  Yêu cầu chuyển dữ liệu cá nhân của bạn cho bạn hoặc cho bên thứ ba. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn (hoặc bên thứ ba mà bạn đã chọn) dữ liệu cá nhân của bạn ở định dạng có cấu trúc, được sử dụng phổ biến và đọc được bằng máy. Lưu ý rằng quyền này chỉ áp dụng cho thông tin tự động mà ban đầu bạn đã chấp thuận cho phép chúng tôi sử dụng hoặc khi chúng tôi sử dụng thông tin để thực hiện hợp đồng với bạn.
 • Quyền thu hồi chấp thuận
  Thu hồi chấp thuận bất kỳ lúc nào khi chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn căn cứ trên sự chấp thuận. Tuy nhiên, điều này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của bất kỳ quá trình xử lý nào được thực hiện trước khi bạn rút lại sự đồng ý của mình. Nếu bạn rút lại sự đồng ý của mình, chúng tôi có thể không cung cấp được một số sản phẩm hoặc dịch vụ nhất định cho bạn. Chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn nếu tình huống này xảy ra vào thời điểm bạn thu hồi chấp thuận.
  Nếu bạn không muốn tiếp tục nhận các email tiếp thị, bạn có thể chọn không tham gia bằng cách truy cập [trang hủy đăng ký] của chúng tôi hoặc bằng cách làm theo hướng dẫn trong bất kỳ email nào bạn nhận được từ chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn muốn thực thi bất kỳ quyền nào nêu trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Đặt phòng