Tượng Chúa Kito

Tượng Chúa Kito

20/04/2019

Bức tượng cao 30m lớn nhất miền Nam Việt Nam được xây dựng vào đầu những năm 1970, cùng kích thước với tượng Chúa ở Rio de Janeiro Brazil.

Bức tượng cao 30m lớn nhất miền Nam Việt Nam được xây dựng vào đầu những năm 1970, cùng kích thước với tượng Chúa ở Rio de Janeiro Brazil. Bên trong tượng lấy ánh sáng từ 6 cửa sổ, 3 cửa sổ ở phía trước, 3 của sổ phía sau, được thiết kế theo hình chữ Thọ trong tiếng Hoa. Gần đây, một lộ trình đi bộ 30 phút lên núi đã được xây dựng để có thể xem toàn cảnh thành phố Vũng Tàu và biển Đông.

Chia sẻ
Đặt phòng